Ask Swedish Design Memo

ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE KONSTPROJEKT TAR FORM

Under ett antal år har jag arbetat fram ett föreställningskoncept som bygger på ett gränsöverskridande samarbete med ny teknologi. Inledningsvis arbetade vi fram en föreställning för den digitala världen i samarbete med ett antal artister och med silverkonstnären Olle Ohlsson. Hela föreställningskonceptet har utvecklats under de senaste åren och har haft sin första officiella presentation i december 2018. Det är korta danssekvenser som är filmat mot
greenscreen för att återges likt ett hologram mot ett stort glas. Dessa scener är en del i föreställningskonceptet och kunde presenteras mitt på Mosebacke torg i och med ett samarbete med Stockholm Stad och Landsting inför ett jubileumsfirande av konstnären Olle Ohlsson 90 år. Tanken är att denna scen ska kunna ingå i ett utställningssammanhang, alternativt finnas intill ett utställningssammanhang som en konstscen utomhus. Hela projektet kan också tas in interiört för ett lämpligt sammanhang.
Exempel på hur föreställningen kan se ut kan visas via en länk som kan erhållas om ni beställer det via svenska memos email
 

Nedanför kan man läsa om hur projektets ursprungliga idé tog form. Då var det tänkt som en större del i en entré till ett publikt rum.
Under vägen förändrades projektet till korta danssekvenser för greenscreen, ett mobilt
projekt som innebär att scenen kan flyttas runt och om möjligt inom det offentliga utrymmet.

7 GESTALTER I SILVER av silversmeden Olle Ohlsson, är ett helt nytt
utställningskoncept, långt från det dukade bordet. Vi har kallat projektet för en
utställningsföreställning, där vi visar Olle Ohlssons ädla konstverk genom en digital
bildföreställning. Det hela utspelar sig i en digital värld med skådepelare, musiker och interagerande ( där publiken får möjlighet att delta och påverka den digitala utställningen.)
Under januari/februari bygger vi upp modeller och skisser för projektet som ska
utgöra grunden för en presentation till möjliga utställningsplatser.
Bidrag för uppbyggnaden har erhållits från Stockholm Stad 2013/2014/2018
Projektet fortsätter 2018

Charlotte Engelkes och Lindy Larsson är några av de medverkande i det kommande projektet och utställningsföreställningen
7 GESTALTER I SILVER.
För 20 år sedan gjorde vi en dansföreställningen med Olle Ohlssons huvudbonader i silver och guld. En föreställning och utställning som gick via Paris och Svenska Institutet, till Rom och Palazzo delle esposizione.
Idag gör vi en ny föreställning med Olle Ohlssons silver, skillnaden är att nu rör sig gestalterna i den digitala världen, i ett s k interagerande med de besökande..